sobota, 4 grudnia 2010

Pegazy po raz pierwszy

Pierwsza podstawka Flyers do HotT, figurki QR Miniatures, skala 15 mm.

First base Flyers to HotT, minatures from QR Miniatures, 15 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz